Паметна плоча на загиналите от с. Мандра във войните през 1912-1913 г., 1917-1918 г. и 1945-1946 г.