Паметна плоча на загиналите от с. Манастир в Първата световна война