Паметна плоча на загиналите от с. Маломир във войните за освобождение на България