Паметна плоча на загиналите от с. Малка Желязна във войните през 1912-1918 г.