Паметна плоча на загиналите от с. Малка Желязна във войните през 1912-1913 г., 1915-1918 г. и 1944-1945 г.