Паметна плоча на загиналите от с. Малък Преславец в Отечествената война