Паметна плоча на загиналите от с. Мала църква във войните за освобождение на България