Паметна плоча на загиналите от с. Леденик за Родината

читалищната сграда