Паметна плоча на загиналите от с. Кривина в Отечествената война