Паметна плоча на загиналите от с. Козорско във войните през 1885 г., 1912-1913 г., 1915-1918 г.