Паметна плоча на загиналите от с. Костиево в Отечествената война