Паметна плоча на загиналите от с. Костанденец във войните през 1912-1913 г. и 1916-1918 г.