Паметна плоча на загиналите от с. Кочево през 1912-1918 г. и Отечествената война 1944-1945 г.