Паметна плоча на загиналите от с. Кацелово в Отечествената война