Паметна плоча на загиналите от с. Катерица в Първата световна война от селото