Паметна плоча на загиналите от с. Илаков рът във войните 1912-1918 г.

на сградата на църквата