Паметна плоча на загиналите от с. Хотанца в Балканската война