Паметна плоча на загиналите от с. Градец в Отечествената война