Паметна плоча на загиналите от с. Горско Косово за Родината

Пред читалището