Паметна плоча на загиналите от с. Голям Дервент във войните за освобождение на България