Паметна плоча на загиналите от с. Голям чардак във войните през 1912-1918 г.