Паметна плоча на загиналите от с. Главиница във войните през 1912-1913 г. 1915-1918 г.