Паметна плоча на загиналите от с. Генералово в Отечествената война