Паметна плоча на загиналите от с. Джинот във войните за освобождение на България