Паметна плоча на загиналите от с. Драговищица в Отечествената война