Паметна плоча на загиналите от с. Драгошиново във войните за освобождение на България