Паметна плоча на загиналите от с. Доспей във войните за освобождение на България