Паметна плоча на загиналите от с. Долна махала в Отечествената война