Паметна плоча на загиналите от с. Динката за Родината през 1912-1913 г.