Паметна плоча на загиналите от с. Давидково в Отечествената война

кв. „Настан“