Паметна плоча на загиналите от с. Чешнигирово във войните през 1912-1918 г. и Отечествената война