Паметна плоча на загиналите от с. Чернозем във Втората световна война