Паметна плоча на загиналите от с. Черногорово в Отечествената война