Паметна плоча на загиналите от с. Чарда във войните за освобождение на България