Паметна плоча на загиналите от с. Буйновци в Отечествената война

на сградата на читалището