Паметна плоча на загиналите от с. Бежаново във войните от 1885 до 1918 г.