Паметна плоча на загиналите от с. Бели Искър в Първата световна война