Паметна плоча на загиналите от с. Български извор във войните през 1912-1918 г. и 1944-1945 г.