Паметна плоча на загиналите от с. Александрово в Отечествената война