Паметна плоча на загиналите от Главиница в Отечествената война