Паметна плоча на загиналите от Две могили в Отечествената война