Паметна плоча на загиналите герои от с. Петково в Отечествената война