Паметна плоча на загинали военослужещи при изпълнение на служебния си дълг

Поделение 38010