Паметна плоча на Васил Ангелов Василев, загинал в Отечествената война