Паметна плоча на участвалите от с. Ново село във Втората световна война