Паметна плоча на участниците в Отечествената война от с. Болярци