Паметна плоча на участниците от с. Горни Кортен в Сръбско-българската война