Паметна плоча на участник в Първата световна воина