Паметна плоча на Тальо Талев, убит през Първата световна война