Паметна плоча на поручик Кънчо Димов, загинал във Втората световна война